ضمن خدمت نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی

به اطلاع کلیه نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی می رساند:

برای ثبت نام دوره های ضمن خدمت فقط از طریق سایت مشارکتها به آدرس «mosharekatha.ir» اقدام نمایید.