قوانین و مقررات

 فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی

دوره های مجازی

* فراگیر پس از ثبت نام در دوره ها و پرداخت هزینه بصورت آنلاین، می تواند محتوای دوره را دانلود نموده و از برنامه و زمان آزمون ها مطلع گردد.

* قبولی در دوره و صدور گواهینامه مستلزم کسب نمره قبولی (12)  در آزمون می باشد.

* درصورت کسب نمره کمتر از (12) ، فراگیر می تواند در آزمون های مجدد شرکت نمایند.

* عدم شرکت در آزمون به منزله انصراف نمی باشد و فراگیر می تواند در آزمون های مجدد همان دوره شرکت نماید.

* به محض ورود فراگیر به آزمون ، زمان آزمون محاسبه می گردد؛ لذا مستدعی است فراگیر پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون وارد بخش آزمون شود.

* اگر فراگیر در آزمون اول نمره قبولی را کسب نماید گواهینامه ایشان صادر میگردد و می تواند درصورت تمایل در آزمون های مجدد برای کسب نمره بالاتر شرکت نماید. و صدور گواهینامه بر اساس بالاترین نمره آزمون ها می باشد.

* گواهی هر دوره بصورت الکترونیکی صادر و فراگیر می تواند جهت مشاهده و دانلود گواهی، به سایت موسسه قسمت گواهی های صادر شده مراجعه نماید.

دوره های حضوری

  • تکمیل فرم ثبت نام موسسه (به صورت حضوری یا از طریق سایت)
  • ارائه فیش واریزی شهریه براساس جدول شهریه دوره های آموزشی به شماره حساب 0112995746008  نزد بانک ملی به نام موسسه ویدا گهر اصفهان
  • پس از ثبت نام در دوره، در صورت به حد نصاب رسیدن جهت برگزاری دوره، موسسه زمان قطعی دوره را به فراگیران اعلام می نماید. در صورتی که کلاس به حد نصاب لازم جهت تشکیل نرسد وجوه دریافتی از طرف موسسه به فراگیران مسترد می گردد.
  • با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها اولویت پذیرش فراگیران با افرادی است که مدارک ثبت نام را در موعد مقرر ارائه نمایند.
  • قطعیت ثبت نام افراد جهت شرکت در دوره های آموزشی منوط به واریز شهریه دوره می باشد.
  • ارائه مدارک کپی شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس و تکمیل فرم ثبت نام جهت تشکیل پرونده آموزشی

مقررات آموزشی انضباطی

به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی رعایت موارد ذیل توسط فراگیران الزامی می باشد.

1- حضور کلیه فراگیران در تمام طول مدت دوره طبق برنامه آموزشی اعلام شده از طرف موسسه الزامی می باشد.

2- حداکثر غیبت مجاز فراگیران  ساعت آموزشی دوره (با ارائه مستندات) بوده و در صورت عدم رعایت فراگیر از دوره حذف می گردد.

3- نمره قبولی دوره (12) می باشد.

4- استفاده از موبایل و تبلت و ... در کلاس درس و همچنین ضبط جلسات تدریس به صورت تصویری و صوتی ممنوع می باشد.

مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره

1- شرکت فراگیران در آزمون پایانی دوره آموزشی، منوط به حضور منظم فراگیران در کلاس درس، مطابق مدت زمان دوره آموزشی می باشد.

2- فراگیران دوره آموزشی که در موعد مقرر موفق به شرکت در آزمون پایان دوره نشده اند تنها در موارد ذیل می توانند با ارائه درخواست، در آزمون مجدد شرکت نمایند.

  • فوت بستگان درجه یک
  • ارائه مستندات (شرکت در آزمون های دانشگاه، ...)

3- در مواردی که از سوی مدارس، کار عملی برای ارزشیابی پایانی دوره تعیین شده باشد، فراگیران موظف اند نسبت به تحویل کار در مهلت تعیین شده از سوی مدارس اقدام نمایند.

4-  گواهینامه دوره آموزشی صرفاً برای فراگیران صادر خواهد شد که بیش از حد مجاز غیبت نداشته و حداقل 60 درصد امتیاز آزمون پایانی دوره یا کار عملی را کسب نمایند.

مقررات عمومی انضباطی

1- رعایت ادب و احترام (حسن رفتار) نسبت به مسئولین موسسه آموزشی، کارکنان و مدرسان.

2- رعایت موازین اسلامی، اخلاقی و انضباطی توسط کلیه فراگیران الزامی می باشد.

3- رعایت بهداشت و نظافت کلاس و حفظ و حراست از اموال موسسه.

4- همکاری و همدلی در ایجاد نظم و ترتیب مطلوب موسسه.

5- رعایت نکات ایمنی و نظم به هنگام ورود و خروج.

6- حضور به موقع فراگیران در کلاس درس.